Przyczyny niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych

Informacji na temat głównych źródeł niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych dostarczają nam badania przeprowadzone w USA, na próbie kilkudziesięciu tysięcy rodzinnych przedsiębiorstw przeprowadzkowych. Dzięki nim wyróżniono siedem kategorii przyczyn determinujących niepowodzenia, tzn.: niedostateczne zasoby finansowe, nieodpowiednie zaplanowanie sukcesji przedsiębiorstwa, trudności związane z przejęciem kierownictwa w firmie, cechy personalne właściciela przedsiębiorstwa, rodzinne wzorce zachowań, niespodziewane okoliczności towarzyszące przejęciu własności, błędy wynikające z praktyki gospodarczej[1] Czytaj dalej Przyczyny niepowodzeń rodzinnych firm przeprowadzkowych