Sukcesja w firmie przeprowadzkowej

Planowanie sukcesji w firmie przeprowadzkowej jest złożonym procesem dotyczącym opracowania i realizacji strategicznego planu, którego celem jest przekazanie własności i władzy wybranemu następcy, który będzie w stanie kontynuować i rozwijać rodzinne przedsięwzięcie zgodnie z ustaloną strategią.

Raport z badań łódzkich firm przeprowadzkowych opublikowany na stronie inicjatywy firm rodzinnych pokazuje jednak, że jedynie co trzecie przedsiębiorstwo realizujące przeprowadzki w łodzi posiada plan sukcesji, a w zaledwie 10% przedsiębiorstw ten plan jest spisany.

Sukcesja w firmie przeprowadzkowej powinna obejmować równolegle sukcesję własności i władzy

Chociaż własność i władza stanowią dwie odrębne kwestie, należy je rozważać równolegle. Wiele planów sukcesji kończy się niepowodzeniem, kiedy te dwa procesy nie przebiegają jednocześnie. Własność w rodzinnym przedsiębiorstwie przeprowadzkowym jest ściśle związana z odpowiedzialnością, która jest często interpretowana niewłaściwie. Odpowiedzialność ta polega na zagwarantowaniu zgodnego kierownictwa firmie i jej pracownikom, a także na dążeniu do zachowania i podnoszenia jakości sprzedawanych produktów bądź usług. Z przekazaniem własności i władzy są nierozerwalnie związane następujące zagadnienia: rozwiązanie kwestii podatkowych, zabezpieczenie finansowe wycofujących się właścicieli oraz określenie ich roli w nowych okolicznościach.

Sukcesja w firmie przeprowazkowej

Sukcesję w firmie przeprowadzkowej należy rozpocząć z wyprzedzeniem

Ponieważ proces wyboru i szkolenia właściwego sukcesora oraz techniczne i organizacyjne rozwiązanie kwestii związanych z prawidłową sukcesją wymaga sporo czasu, planowanie procesu sukcesji należy rozpocząć ze sporym wyprzedzeniem. Większość specjalistów zajmujących się problematyką firm przeprowadzkowych uważa, że proces ten można rozpocząć już wkrótce po przejęciu własności i kontroli nad przedsiębiorstwem przez wyznaczonego następcę, nawet gdy aktualny jest jeszcze młodym człowiekiem. Szeroki zakres tematyczny pojawiający się w prawidłowym zaplanowaniu procesu sukcesji często przekracza możliwości właściciela firmy przeprowadzkowej, niezbędne jest więc włączenie do tego procesu specjalistów z różnych dziedzin czyli: prawników, ekspertów zajmujących się problematyką firm przeprowadzkowych, księgowych, przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.[1]

Zachęcam również do przeczytania mojego autorskiego artykułu pt.” Prawidłowa sukcesja w firmie przeprowadzkowej „, artykuł został opublikowany na blogu przeprowadzkowym firmy Fortis przeprowadzki.


[1] J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s.59-60.

Dodaj komentarz